Třídění a výkup papíru, plastů, skla a kovů má smysl

Povědomí o důležitosti třídění a recyklace odpadu se neustále zvyšuje, přesto si však musíme přiznat, že ještě máme značné rezervy. Jaká jsou úskalí třídění a recyklace?

Mnoho lidí třídí odpad v dobré víře, mnohdy však zcela špatným způsobem. V kontejnerech na tříděný odpad nebo ve sběrnách tak končí příliš znečištěný nebo jinak znehodnocený materiál, který je k dalšímu využití zcela nevhodný.

Vzrůstající poptávka

Za vysokou poptávkou po recyklovaném papíru stojí zejména extrémně narůstající produkce lepenky, kartonů a nejrůznějšího obalového materiálu. Podobně je tomu i v případě plastů, ale také železa a barevných kovů, jejichž výroba z recyklovaného materiálu je energeticky i ekonomicky mnohem méně náročná. To napomáhá následnému zlevnění, stejně jako snížení spotřeby elektrické energie, vody atd.

Proměnlivost výkupních cen

Nutno počítat s tím, že výkupní ceny se neustále mění. Ani pro výkup papíru cena není fixní, stejně jako v případě železa nebo barevných kovů. Aktuální ceník lze získat kontaktováním nejbližší sběrny společnosti TSR Czech Republic, s. r. o.

Způsob platby

Mohou do sběrny kovů a papíru pouze podnikatelé? Nikoli, do výkupny se mohou vypravit také soukromé osoby. Nutné je však počítat s jistým omezením při výkupu železa a barevných kovů, které se týká způsoby výplaty finanční odměny. V případě kovů jsou možné pouze bezhotovostní platby vzhledem k nařízení, které bylo vydáno jako reakce na neustále se rozmáhající krádeže kovových předmětů na veřejných prostranstvích. Naproti tomu při výkupu jiných surovin žádné podobné omezení neplatí a hotovostní platby jsou zcela běžné.

Jaké jsou vaše zkušenosti s výkupem – papíru, plastů, skla nebo kovů? Využíváte široké sítě sběren nacházejících se na celém území České republiky?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *